Østre Toten læringssenter

Læringssenteret

Læringssenteret har opplæringsansvar for norsk grunnskole og samfunnskunnskap for voksne - i tillegg til etablering- og bosettingsansvar for flyktninger.

Besøksadresse:

Sukkestadgutua 29
2850 Lena

Telefon - resepsjon: 61 14 17 32
 

Leder for Østre Toten læringssenter:

Snarveier:

Søknadsskjemaer:

Tjenestebeskrivelser:

Den kommunale voksenopplæringen er hjemlet i Opplæringslovens § 4A-1 "Rett til grunnskoleopplæring for vaksne" og § 4A-2 "Rett til spesialundervisning på grunnskolens område".

Loven sier

i § 4A-1:
Voksne som trenger grunnskoleopplæring, også innvandrere, har rett til slik opplæring.
Retten gjelder de fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

i § 4A-2:
Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.Læringssenteret

( Skriv ut Skriv ut