Kulturskolen Mjølkefabrikken

Kulturskolens hjemmeside

Rektor:

Per Inge Høiberg
Telefon 611 64 611

Skolens adresse:

Kulturskolen Mjølkefabrikken
Fabrikkvegen 32                                         

2849 Kapp

Telefon:

61 16 46 10

E-postadresse:

post@melkefabrikken.no

Vaktmester:

Ståle Rambech
Telefon 481 82 340

Tekniker:

Erlend Fredholm
Telefon 918 80 143

( Skriv ut Skriv ut