Kulturskole - opptak

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Kultur og fritid

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Pris for tjenesten


Gebyrer kultur

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova
___

Praktiske opplysninger

Skjema

Kulturskolen - søknad om elevplass

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:
Per IngeHøiberg
Tittel:
Rektor
Telefon:
61164611
Epost:
per.inge.hoiberg@ostre-toten.kommune.no

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15