Mårråstund ved Mjøsa Peder Balke-senteret

Kulturkontoret

Kulturlivet på Østre Toten kan grovt sett sorteres slik:

  • Kulturinstitusjonene (museum, bibliotek, kulturskole)

  • Profesjonelle kulturutøvere bosatt i kommunen

  • Det frivillige foreningslivet og frivillige enkeltpersoner

  • Kulturkontoret


Mellom disse partene må kulturkontoret bygge og vedlikeholde nettverk. Graden av samhandling mellom disse fire aktørene, er et viktig suksesskriterium. Gjennom ulike tiltak/tilbud, er kultur viktig som identitetsskapende faktor og stolthet over egen kommune. Kulturenhetens oppgave er å sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt kulturtilbud.

Følg oss gjerne på facebook. Både kulturkontoret, biblioteket, kulturskolen og Peder Balke-senteret har egne sider.

 

Kjersti Krageberg, Kultursjef

Telefon:  992 33 331 

Fagansvarlig for bibliotek, kulturskolen og kulturkontoret. En del fagsaker i tillegg til ledelse av enheten.

Grethe Steensen, prosjektleder

Telefon: 61 14 16 26 / 970 13 755 

Prosjekt - utvikling av Peder Balke-senteret

Kari Kveine, kulturkonsulent

Telefon: 61 14 16 21 / 970 20 488 

Hovedansvarsområder: Barn/unge, Den Kulturelle Skolesekken, Den kulturelle Spaserstokken, kulturvern

Per Einar Starum, kulturkonsulent

Telefon: 61 14 16 65 / 976 83 311

Hovedansvarsområder: Idrett og friluftsliv

Aud Hoel Fodstad, kulturkonsulent

Telefon: 61 14 15 58/ 907 90 842

Hovedansvarsområder: Diverse prosjekter og kontorledelse

Tone Berit Hornnes, støttekontakt-koordinator

Telefon: 61 14 16 42 / 936 95 351

Hovedansvarsområde: Støttekontaktordningen for hele kommunen. Frivilligsentralen. Lena stasjon og aktivitetene der.

( Skriv ut Skriv ut