Kreftsykepleier

Opprettet 14. november 2011, 12:00 av Øivind Skogli
Oppdatert 12. september 2017, 13:52

 

Øvrige kontakter:

Marian Eriksrud, Kolbu distrikt
E-post: marian.eriksrud@ostre-toten.kommune.no

Guri Bråthen, Lena distrikt
E-post: guri.brathen@ostre-toten.kommune.no

Jane Mette Imerslund, Skreia distrikt
E-post: jane.mette.imerslund@ostre-toten.kommune.no

Christine Nøkleberg, Kapp distrikt
E-post: christine.nokleberg@ostre-toten.kommune.no

Bente Pedersen, Østre Toten sykehjem
E-post: bente.pedersen@ostre-toten.kommune.no

Rosa Violetta Pyka, Østre Toten sykehjem
E-post: violetta.rosa.pyka@ostre-toten.kommune.no

I tillegg har kommunen et eget nettverk av kreftkontakter som er sykepleiere med videreutdanning i lindrende behandling, og sykepleiere med spesiell interesse for kreftsykdommer og behandlingen av disse.

April 2009 fikk kommunene en politisk godkjent kreftplan. Den er ment som et hjelpemiddel til å styrke omsorgen for kreftsyke.
 
Kreftsykepleier har sitt arbeid i hele kommunen. Kreftkontaktene er organisert under ambulerende hjemmetjenester (hjemmesykepleien) med ansvar for hvert sitt distrikt og under institusjonsbasert tjeneste. To av kreftkontaktene har sitt arbeidssted på Østre Toten sykehjem.

 

 

( Skriv ut Skriv ut