Koordinerende innsats blir iverksatt og vurdert

Innsatsen rundt et barn eller en ungdom blir koordinert. På nytt koordinerende møte vurderes tiltakene. Saken fortsetter, avsluttes eller flyttes til nivå 3.

Linker:

( Skriv ut Skriv ut