Økonomisk rådgivning

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- NAV

Beskrivelse

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

Lover

Forvaltningsloven
Gjeldsordningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om livsoppholdssatser

Forskrifter

Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste skatteoppgjør
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 Lena

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
NAV/Sosialtjenesten
Telefon:
55 55 33 33
Nettadresse:
http://www.nav.no/805320999.cms
Postadresse:
Postboks 23, 2851 Lena
Besøksadresse:
Rådhuset, 2850 Lena
Åpningstid:
Man, ons-fredag 09.00-15.00 Tirsdag 10.00-15.00

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:54
Gyldig til
2020-12-15