Kommunalt foreldreutvalg

Aktuelt: Saker til årsmøtet 6. november 2014

 

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

* Arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing
* Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer
* Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen
* Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere
* Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

Du kan lese mer om KFU på sidene til Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

( Skriv ut Skriv ut