Kommunalt foreldreutvalg - barnehage

Arbeidsoppgaver for FUB:

  • Være et informasjonsorgan mellom foreldre og barn som brukere og Østre Toten kommune. Med Østre Toten kommune forstås politikere, barnehagesektoren, samt råd og utvalg som behandler barnehagesaker.
  • Være deltagende og inkludert i aktuelle prosesser rundt barnehagestrukturen i kommunen før beslutningene fattes.
  • Være et gjensidig bindeledd og ytringsorgan mellom brukerne og Østre Toten kommune.
  • Ivareta brukernes interesser vedrørende betaling, søskenmoderasjon, budsjett (og nedskjæringer), bemanning, tidlig innsats, åpningstider og andre saker som opptar oss.
  • Fremme flertallet av de foresattes interesser overfor ØTK.

Kontaktinformasjon:

Du kan lese mer om FUB sentralt på www.fubhg.no.

( Skriv ut Skriv ut