Kommunal fysio- og ergoterapitjeneste

Søknadsskjemaer:

Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten er delt i to team. Et team som arbeider med barn/unge og et team som arbeider med voksne (18+).

Tjenesten fokuserer på aktivitet, deltagelse og mestring. Vi har tett tverrfaglig samarbeid for å sikre gode pasientforløp. Hverdagsmestring og «Hva er viktig for deg?» er sentrale prinsipper.

Våre oppgaver

Målgrupper

Tjenesten har kontorer og behandlingslokaler på Østre Toten sykehjem.
 

Ansatte i barneteamet

Hege Fassbender Paulsen - fagleder og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi
E- post: hege.paulsen@ostre-toten.kommune.no
Telefon: 907 36 358

Tone Barkhald - spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi.
E- post: tone.barkhald@ostre-toten.kommune.no
Telefon:  468 59 791

Stian Håheim - fysioterapeut
E- post: stian.haaheim@ostre-toten.kommune.no
Telefon:  907 80 976

Kjetil Malterud Lien  - ergoterapeut
E- post: kjetil.malterud-lien@ostre-toten.kommune.no
Telefon:  907 46 758

Ansatte i voksenteamet

Ian Gustad - fysioterapeut
E- post: ian.gustad@ostre-toten.kommune.no
Telefon: 902 89 811 

Kristin Jess Bakken - Ergoterapeut og hørselskontakt
E- post: kristin.jess-bakken@ostre-toten.kommune.no
Telefon 468 58 549

 

Opprettet 15. november 2011, 10:29 av Øivind Skogli
Oppdatert 20. februar 2018, 07:43


( Skriv ut Skriv ut