Du er her: Forsiden
Spørsmål? Ros? Ris?

Kom med innspill!

Vi ønsker å utvikle innbyggerdialogen.

Herved inviterer vi alle til å komme med synspunkter på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre i vår kommune.

En kommune ivaretar velferdsoppgaver der folk bor, og det er her innbyggerne skal føle sin tilhørighet. I tillegg til å være velferdsprodusent skal en kommune også være en aktiv samfunnsutvikler.
De folkevalgte har det overordnede styrings- og beslutningsansvaret i kommunen. Dette innebærer et overordnet resultatansvar, og et ansvar for at kommunen er organisert så hensiktsmessig som mulig med hensyn til utviklingen av lokaldemokratiet, en helhetlig lokalsamfunnsutvikling og en best mulig tjenesteproduksjon for kommunens innbyggere.

Innspill

Visste du at det i Grunnloven § 100 står blant annet:
"Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale."

Kommuneloven (§4) sier også noe om at forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn.

Hva mener du eventuelt kan gjøres bedre hos oss i dag? Får du den informasjonen du trenger/ønsker?

I september 2011 oppgraderte vi vår hjemmeside. Hva synes du om den? Hva kan gjøres bedre? Finner du det du leter etter? Gi oss ros og ris!

FacebookInformasjons- og kommunikasjonskanaler

Foruten vår hjemmeside, har vi tatt i bruk flere kanaler for å informere og kommunisere om våre tjenester og aktiviteter for øvrig.

På Facebook ønsker vi å utvikle en møteplass for konstruktive innspill og meningsutvekslinger.

Twitter legger vi ut løpende informasjon.

Er det noe i nabolaget ditt du ønsker at kommunen skal se på, kan du benytte deg av Nabolaget mitt.

Du kan også bruke skjemaet nedenfor til å sende oss innspill. Mottakere er vårt postmottak og webredaktøren.

Relatert link:


( Skriv ut Skriv ut