Du er her: Forsiden

Kart

Vi har flere typer kart med ulike typer funksjoner. Velg karttype ut fra hvilke spørsmål du ønsker å få svar på.

Enkelt og avansert kart

Kart - enkelt kart.jpg

Kartinnholdet kan vises i ulike grensesnitt. Dersom du ønsker å få innsyn raskt og enkelt, velg enkelt kart.

Dette grensesnittet er også tilpasset mobile enheter, som mobiltelefon og nettbrett. Grensesnittet har foreløpig kun kartlagene ”forenklet grunnkart” og ”flyfoto”. Flere kartlag vil bli lagt til etter hvert.

Kartutsnitt - avansert kart.jpg

Profesjonelle aktører og spesielt interesserte, som gjerne er på jakt etter mer og fyldigere informasjon, kan velge det avanserte kartet.

Dette kartet har mange verktøy og inkluderer alle tilgjengelige kartlag. Hvis du skal ha situasjonskart, må dette grensesnittet velges.

 

Plandialog

Nå kan du enkelt følge med på hva som skjer med arealplaner i ditt nærområde, 24 timer i døgnet!

Kart - Plandialog.jpg

Plandialog gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet til å medvirke i ulike arealplanprosesser. Alle reguleringsplaner er her samlet på ett sted, sammen med:

  • Opplysinger om gjeldende arealplaner og status på igangsatte planer
  • Alle sakens dokumenter
  • Funksjon for å sende høringsuttalelser

Se brukerveiledning!

 

Temakart

Temakart lages for å belyse et bestemt tema innenfor et gitt område. Kartene viser ofte bare informasjon om ett eller få tema. Den informasjonen som ønskes presentert for brukeren blir fremhevet, mens et bakgrunnskart blir nedtonet for å gi temakartet en geografisk kontekst. Under følger noen av våre temakart. Flere slike temakart finnes i den avanserte kartløsningen.

Adressekart

Kart - adressekart.jpgAdressekart er særlig egnet til å vise veinavn og adresser for større områder. Adressekart innholder mindre detaljer en vanlig grunnkart.

Arealressurskart (AR5)

AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000.

Kart - arealressurskart.jpgAR5 er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. Datasettet deler inn landarealet etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold.

Flyfoto

Kart - flyfoto.jpgFlyfoto er en karttype som bygger på flybilder som er bearbeidet til riktig målestokk. Flyfoto fremstår som et sammenhengende foto over hele kommunen, men er i realiteten sammensatt av et stort antall bilder tatt fra fly.

Som standard vises den nyeste fotograferingen når du velger denne karttypen.

 

Gi oss tilbakemeldinger

Hva synes du om denne tjenesten? Skjemaet nedenfor kan du bruke til å gi en tilbakemelding til webredaktøren.

( Skriv ut Skriv ut