Du er her: Forsiden
Fra venstre: prosjektleder Benedikte Narum Jenssen, DNBs Inge Kjetil Grini, og kultursjef Kjersti Krageberg

Julegave til «Flere farger Toten»

Sparebankstiftelsen DNB har gitt 200.000,- kroner til samarbeidsprosjektet  «Flere farger Toten». 

Overrekkelsen skjedde i bankens lokaler på Gjøvik. På bildet er prosjektleder Benedikte Narum Jenssen, DNBs Inge Kjetil Grini, og kultursjef Kjersti Krageberg. 

Hurra, og tusen takk!!

Hva er  «Flere farger Toten»

Flere Farger Toten er et kunst, - kultur, - og integreringsprosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten kommune. Kulturavdelingene er prosjekteiere. Prosjektet samarbeider også tett med Mjøsmuseet, Voksenopplæringen i Vestre Toten, Læringsenteret i Østre Toten, grunnskolen, Frivilligsentralene i begge Totenkommunene, Toten statlige mottak, Fargespill i Bergen, NAV, Oppland Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen.  

I tidsrommet januar til april 2018 skal det øve inn og sette opp en stor forestilling med deltagere som representerer flere av de ulike nasjonalitetene som er bosatt på Østre og Vestre Toten. Musikk og dans fra Totens mange nasjonaliteter er samlet inn og det skal produsere en forestilling. 

 

( Skriv ut Skriv ut