Jordmortjeneste

Jordmor er ansvarlig for oppfølgingen av gravide i kommunen, i samarbeid med legene.

Etter fødsel tilbyr jordmor hjemmebesøk, jfr retningslinjer for barselomsorgen.

I samarbeid med helsesøster og foreldreveileder i helsestasjonstjenesten arrangerer jordmor foreldreforberedende kurs.

Jordmor har kontor på Lena helsestasjon.

Time til jordmor kan bestilles på telefon; 61 14 16 46 eller 61 16 50 90 

 

( Skriv ut Skriv ut