Jobb i omsorgstjenesten

Jobb i omsorgstjenesten

Vi trenger sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Vi kan tilby:

* Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver og arbeidstider
* Et godt arbeidsmiljø
* Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover og avtaleverk

Institusjon:

* Består av Østre Toten sykehjem

Hjemmetjenester:

* Består av tre soner med hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
* Fire bo- og servicesentre: Kapp, Fjellvoll, Balke og Labo

Matomsorg:

* Består av fem kjøkken. Ett på hver institusjon fordelt på Kapp, Fjellvoll, Balke, Labo og Østre Toten sykehjem.

Tilrettelagte tjenester:

* Tjenester til personer med utviklingshemming og/eller psykiske problemer. Vi har åtte bofellesskap, avlastning for barn og personer i private boliger.

Opprettet 30. september 2011, 22:40 av Øivind Skogli
Oppdatert 18. januar 2013, 15:57
( Skriv ut Skriv ut