Jobb i grunnskolen

Jobbe i grunnskolen

Grunneskolen i Østre Toten består av sju kommunale barneskoler og to kommunale ungdomsskoler. Toten Montessoriskole er en privat barneskole. 

Alle barneskolene er nylig utbygd og renovert, og framstår i dag som moderne og framtidsrettede skoler. Skreia ungdomsskole ble utbygd og renovert i 2007. Lena ungdomsskole ble ferdig utbygd og renovert i 2012.

Skolekontoret bistår skolesjefen i å ivareta ansvaret innen økonomi, lønn og personal - i tillegg til de faglig rettede oppgaver knyttet til SFO, skoleskyss og skoleutvikling/kompetanse.

( Skriv ut Skriv ut