illustasjonsbilde av hender

Integreringstilskudd til lag og foreninger

Nyopprettet tilskuddsordning

Opprettet 17. oktober 2017, 08:26 av Mari Bjørnstad Grønlie
Oppdatert 20. november 2017, 08:34

Lag og foreninger kan søke om støtte til gjennomføring av tiltak og aktiviteter med integrering som formål. Ordningen er ment å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lag og foreningers ordinære aktivitetstilbud. Les retningslinjene for tildeling av integreringsmidler.

Hvordan søke? 

Søknaden kan sendes elektronisk på e-post eller i vanlig postgang.

E-post: postmottak@ostre-toten.kommune.no - merk: Søknad om integreringstilskudd 

Brev: Østre Toten kommune, postboks 24 , 2850 Lena 
 

Søknadsfrist 14. november 2017

Fra 2018: 1. mars, samtidig med andre tilskudd til lag og foreninger på kulturfeltet

( Skriv ut Skriv ut