Du er her: Forsiden
illustasjonsbilde av hender

Integreringstilskudd til lag og foreninger

Lag og foreninger kan søke om støtte til gjennomføring av tiltak og aktiviteter med integrering som formål. Ordningen er ment å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lag og foreningers ordinære aktivitetstilbud. Les retningslinjene for tildeling av integreringsmidler.

Søk integreringstilskudd 

Søknaden sendes til kultukontoret elektronisk. 

Det anbefales at man oppretter en bruker, enten med e-post eller ID-porten. Da kan man mellomlagre skjemaet, og man har oversikt over påbegynte og innsendte skjemaer.

Søknadsfrist 15. mars 2018

( Skriv ut Skriv ut