Du er her: Forsiden
illustasjonsbilde av hender

Integreringstilskudd til lag og foreninger

Nyopprettet tilskuddsordning

Lag og foreninger kan søke om støtte til gjennomføring av tiltak og aktiviteter med integrering som formål. Ordningen er ment å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lag og foreningers ordinære aktivitetstilbud. Les retningslinjene for tildeling av integreringsmidler.

Hvordan søke? 

Søknaden kan sendes elektronisk på e-post eller i vanlig postgang.

E-post: postmottak@ostre-toten.kommune.no - merk: Søknad om integreringstilskudd 

Brev: Østre Toten kommune, postboks 24 , 2850 Lena 
 

Søknadsfrist 14. november 2017

Fra 2018: 1. mars, samtidig med andre tilskudd til lag og foreninger på kulturfeltet

( Skriv ut Skriv ut