Du er her: Forsiden
  Vis alleAnsattliste
Navn Tittel Telefon
Ilse Konings Arealplanlegger 61141543
Kirsten Andersen Arealplanlegger 61141549
Renate Vestbakken Arealplanlegger 61 14 15 48
Anita Tenold Byggesak 948 19 235
Mohammad Kamaly Byggesak 900 26 850
Saera Ali Byggesak 917 89 489
Ada Engødegård Jordbrukssjef 61141638
Knut Gulbrandsen Kart/GIS-ansvarlig 61141554
Bjørn Hoelsveen Landbruksrådgiver 61141640
Sverre Dysthe Landbruksrådgiver 61141641
Hans Morten Blikseth Leder plan- og næringsenheten 99511589
Tove Hensvold Matrikkel 61141643
Jan-Erik Nordrum Oppmåling, adressering, seksjonering 912 43 228
Terje Ruud Oppsyn 97045152
Per André Rjaanes Prosjekt eiendomsskatt 901 99 536
Åse Marit Skjølås Skogbrukssjef/viltforvaltning 61141639