Du er her: Forsiden
  Vis alleAnsattliste
Navn Tittel Telefon
Renate Vestbakken Arealplanlegger 61 14 15 48
Ilse Konings Arealplanlegger 61141543
Kirsten Andersen Arealplanlegger 61141549
Knut Gulbrandsen Kart/GIS-ansvarlig 61141554
Ada Engødegård Jordbrukssjef 61141638
Åse Marit Skjølås Skogbrukssjef/viltforvaltning 61141639
Bjørn Hoelsveen Landbruksrådgiver 61141640
Sverre Dysthe Landbruksrådgiver 61141641
Tove Hensvold Matrikkel 61141643
Mohammad Kamaly Byggesak 900 26 850
Per André Rjaanes Prosjekt eiendomsskatt 901 99 536
Jan-Erik Nordrum Oppmåling, adressering, seksjonering 912 43 228
Saera Ali Byggesak 917 89 489
Anita Tenold Byggesak 948 19 235
Terje Ruud Oppsyn 97045152
Hans Morten Blikseth Leder plan- og næringsenheten 99511589