Du er her: Forsiden
  Vis alleAnsattliste
Navn Tittel Telefon
Ada Engødegård Jordbrukssjef 61141638
Bjørn Hoelsveen Landbruksrådgiver 61141640
Ilse Konings Arealplanlegger 61141543
Jan-Erik Nordrum Oppmåling, adressering, seksjonering 912 43 228
Kirsten Andersen Arealplanlegger 61141549
Knut Gulbrandsen Konstituert leder for plan og næring 61141554
Mohammad Kamaly Byggesak 900 26 850
Per André Rjaanes Prosjekt eiendomsskatt 901 99 536
Renate Vestbakken Arealplanlegger 61 14 15 48
Saera Ali Byggesak 917 89 489
Sverre Dysthe Landbruksrådgiver 61141641
Terje Ruud Oppsyn 97045152
Tove Hensvold Matrikkel 61141643
Åse Marit Skjølås Skogbrukssjef/viltforvaltning 61141639