Østre Toten Jakt- og Fiskeforening, lodd nr. 3

Postboks 90
2851 Lena
Kontakt: Per Erik Halvorsrud

Telefon: 90725805