Gjøvik og omegn lokallag av Norges Blindeforbund

Kontakt: Runa K. Damgaard

Telefon: 61 17 80 65