Utstyrssentralen kan låne deg utstyret du trenger

Idrett og friluftsliv

Hovedmålene for Østre Toten kommunes arbeid for friluftslivet er:

- Friluftsliv for alle.
- Friluftsliv i dagliglivet i umiddelbar nærhet av der folk bor.
- Friluftsliv i nær kontakt og harmoni med naturen.

Allemannsretten:

Denne retten er grunnleggende for det tradisjonelle norske friluftslivet. Den består i retten til å: 
- Ferdes fritt til fots og på ski Raste og overnatte
- Ri eller sykle på stier og veger
- Bade, padle, ro og bruke seilbåt 
- Plukke bær, sopp og blomster
Allemannretten er stadfestet i Lov om friluftslivet som gir deg oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har.

Friluftsliv på Østre Toten:

Østre Toten kommune arbeider for å stimulere til og tilrettelegge for at folk skal drive friluftsliv. Bygda vår kan deles inn i tre områder, Mjøsa, bygda og Totenåsen.

Kommunens arbeid har vært knyttet opp til:

- Fysisk tilrettelegging ved rydding og merking av stier, oppkjøring av turløyper om vinteren, badeplasser, toalettanlegg o.l. 
- Forvaltning av Lov om friluftslivet og Lov om motorferdsel
- Drift av Utstyrsentralen for friluftsliv
- Stimulering gjennom prosjektet "Veiledning i friluftsliv på Østre Toten" og kartproduksjon.

Kart:

Mange mil med stier og turveger er nå ryddet og merket gjennom bygda. De viktigste turvegene er:
Pilegrimsleden Oslo-Nidaros som går fra Kolbu-Lena-Hoff-Balke-Kapp-Gjøvik
- Strandvegen Billerud(Kapp) langs Mjøsstranda til Gjøvik grensa Skreiabanen Kolbu-Skreia
- Turstier på Toten fra Sillongen til Kolbu-Lena-Kapp-Nordlia

Besøk Totenåsen:

På Totenåsen er det uante turmuligheter sommer som vinter. Det er utarbeidet et eget turkart, ryddet, merket og skiltet 250 kilometer med stier, og satt opp 3 utsiktspunkt med siktetavler.

DNT-sti fra Lygna til Evjua
Totenåsstien starter på Lygna, hvor den er knyttet sammen med Jotunheimstien. Stien passerer over tre utsiktspunkt med siktetavler, Molstadbrenna, Tjuvåskampen og Hervenknappen, alle med siktetavler. Her kan du se rett til Jotunheimen, Rondane og mye mer. Det er fire enkle steder for overnatting på turen to DNT-hytter og to lavvoer. På endepunktet, Evjua ved Mjøsa, er det campingplass og sommerrestaurant. Gjøvik og Toten turlag.

Mer informasjon om Totenåsen finner du på totenaasen.com.

Om vinteren er et flott nettverk av skiløyper kjørt opp av Totenåsløyper.

Turforslag - sykkel:

Opplev Toten- og hele Gjøvik-regionen fra sykkelsetet! Her får du mange turforslag.

Badeplasser på Østre Toten:

Føler du for en liten dukkert?? Her finner du noen av Østre Toten sine gode badeplasser!

Paneng-brygga - Totenvika
På Panengen er det blant annet kiosk, stupetårn, grillmuligheter, sitteplasser m.m. til stor glede for mange. Panengen er en fin badeplass som blir mye brukt om sommeren, både av store og små. Hver søndag anløper Skibladner Panengen kl. 12.00 (til Eidsvoll) og kl. 17.00 (fra Eidsvoll). Se flere bilder her.

Evjua - Totenvika
Evjua er en fin badeplass og småbåthavn og strandrestauranten Viken II.

Tallodden - Kapp
Tallodden friområde er tilrettelagt for bading og rekreasjon.

Hekshus camping - Kapp
Her er det bademuligheter knyttet til campingplassen på Hekshus. Badebilder fra Hekshusstranda.

Hersjøen - Totenåsen
 Hersjøen er et av mange vann som ligger på Totenåsen. Mye brukt til bading og fiske.

Gapahuk:

Østre Kolbu Utmarkslag har bygget en flott gapahuk ved Vårsjøen. Denne er til fri bruk for alle, og ble offisielt åpnet 30. juni 2006.

Turstier Balke - Skreia - Totenvika:

Grunneiere i området Balke - Skreia - Totenvika ønsker deg velkommen på tur. I området er det merket en del gutuer, avlingsveger, stier og veger. "En blå fotturist" viser veg i noe av det fineste kulturlandskapet på Toten. 

Selvsagt er det mange andre veger og stier som også er åpne for alminnelig ferdsel. Men særlig i kulturlandskapet vil noen kunne være i tvil om det er greit for de som bor der, at en bruker veger, passerer gårdstun, går i jordekanter e.l., og om det er gjennomgangsmuligheter.

Generelt er det friluftsloven som regulerer lovligheten av å ferdes i naturen. Det vil bl.a. si at selv om det ikke er merket sti, er fri ferdsel tillatt i strandsonen langs Mjøsa. Turløypene går gjennom områder med mange kulturminner og et rikt biologisk mangfold.

Mange steder er det også fint utsyn over denne delen av "den trivelige bygda".Ved flere av kulturminnene og interessante naturområder står det oppslag med omtale av stedet.Informasjonstavler med kart er plassert på sentrale steder.

En avstikker fra Pilegrimsleden går til Balke kirke. Turveg er merket parallelt med denne fra kirken vestover mot Hveem. I alle turløypene kan du ferdes til fots eller med tråsykkel. Ta hensyn slik at landskapet kan bevares og utvikles til beste for naturen og oss som ferdes der.

Ferdsel over innmark er ikke tillatt 30.04 - 14.10.
Det er båndtvang for hunder 01.04. - 21.08. og i områder der bufe beiter.
Forbudt å tenne bål 15.04. - 15.09.

( Skriv ut Skriv ut