Barnehage - leke med Lego

Fokusområder i barnehagen

Grunnverdier for barnehagene i Østre Toten er likeverd, glede, omsorg, tilhørighet og forvalteransvar.

I barnehagen skal:
* den enkelte barnehagearbeider formidle likeverd overfor barn, foreldre og kolleger
* glede og lek prege hverdagen i barnehagen
* de voksne utøve omsorg og være gode rollemodeller
* barn og voksne oppleve trygghet og tilhørighet
* de voksne fremme forvalteransvaret overfor natur, kultur, liv og helse
* det legges vekt på et godt samarbeid med barnets hjem

( Skriv ut Skriv ut