Hundehold

Hundehold - båndtvang

Forskrift om hundehold i Østre Toten kommune

Merk:

§ 4. Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd

a) i utmarksområder der bufe beiter, inntil 20. september når dyrene normalt er hentet inn,

b) i og i tilknytning til områder der bufe går på innmarksbeite,

c) ved skoler og barnehager, avgrenset til skolens/barnehagens eget område,

d) på kirkegårder og grav-/urnelunder,

e) i alle maskinkjørte skiløyper.

§ 5. Unntak fra båndtvangsreglene

Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9, unntak fra sikringsreglene.

Østre Toten kommune ønsker:

  • Å fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til renhold, sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.
  • Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
  • Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.

Det er skogbrukssjef Åse Marit Skjølås som er vår kontaktperson i saker som gjelder hundehold:

Relaterte linker:

( Skriv ut Skriv ut