Hundehold

Hundehold - båndtvang

Forskrift om hundehold i Østre Toten kommune

Merk:

§ 4. Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd

a) i utmarksområder der bufe beiter, inntil 20. september når dyrene normalt er hentet inn,

b) i og i tilknytning til områder der bufe går på innmarksbeite,

c) ved skoler og barnehager, avgrenset til skolens/barnehagens eget område,

d) på kirkegårder og grav-/urnelunder,

e) i alle maskinkjørte skiløyper.

§ 5. Unntak fra båndtvangsreglene

Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9, unntak fra sikringsreglene.

Østre Toten kommune ønsker:

Det er skogbrukssjef Åse Marit Skjølås som er vår kontaktperson i saker som gjelder hundehold:

Relaterte linker:

Opprettet 31. august 2012, 16:54 av Øivind Skogli
Oppdatert 1. april 2014, 09:39
( Skriv ut Skriv ut