Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune yter bistand overfor brukere som har behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm eller annen bistand i kortere eller lengre perioder. Hjemmetjenesten er døgnbemannet med fagpersonell 24 timer i døgnet.

Enhetsleder hjemmetjenesten og hverdagsrehabilitering

Avdelingsleder: 

Sone 1 - Kolbu og Lena

Sone 2 - Kapp og Skreia 

Vikarpool og natttjenesten 

Trenger du kontakt med oss? 

 

Opprettet 19. januar 2017, 10:58 av Mari Bjørnstad Grønlie
Oppdatert 25. september 2017, 08:35
( Skriv ut Skriv ut