Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune yter bistand overfor brukere som har behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm eller annen bistand i kortere eller lengre perioder. Hjemmetjenesten er døgnbemannet med fagpersonell 24 timer i døgnet.

Enhetsleder hjemmetjenesten og hverdagsrehabilitering

Avdelingsledere: 

 

 

Trenger du kontakt med oss? 

 

Opprettet 19. januar 2017, 10:58 av Mari Bjørnstad Grønlie
Oppdatert 30. januar 2018, 12:19
( Skriv ut Skriv ut