Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune yter bistand overfor brukere som har behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm eller annen bistand i kortere eller lengre perioder. Hjemmetjenesten er døgnbemannet med fagpersonell 24 timer i døgnet.

Enhetsleder hjemmetjenesten og hverdagsrehabilitering

Avdelingsleder: 

Sone 1 - Kolbu og Lena

Sone 2 - Kapp og Skreia 

Vikarpool og natttjenesten 

Trenger du kontakt med oss? 

  • Hjemmetjenesten - Lena Omsorgsdistrikt  61 14 17 29/ 913 68 612 
  • Hjemmetjenesten - Kolbu Omsorgsdistrikt 61 14 17 28 / 977 68 928 
  • Hjemmetjenesten - Skreia Omsorgsdistrikt 61 14 16 34 / 950 38 863
  • Hjemmetjenesten - Kapp Omsorgsdistrikt  61 14 17 07 / 913 95 830
  • Hjemmetjenesten - Resepsjonen  611 41 736
  • Vakttelefon hverdagsrehabiliteringsteam  481 46 734  

 

( Skriv ut Skriv ut