Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Østre Toten kommune yter bistand overfor brukere som har behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm eller annen bistand i kortere eller lengre perioder. Hjemmetjenesten er døgnbemannet med fagpersonell 24 timer i døgnet.

Enhetsleder hjemmetjenesten og hverdagsrehabilitering

Avdelingsledere: 

 

 

Trenger du kontakt med oss? 

  • Hjemmetjenesten - Avdeling 1 -  913 95 830
  • Hjemmetjenesten - Avdeling 2  - 950 38 863 
  • Hjemmetjenesten - Avdeling 3 - 913 68 612 
  • Hjemmetjenesten - Avdeling 4 - 977 68 927
  • Hjemmetjenesten - Resepsjonen  611 41 736
  • Demensteam - 952 73 154 
  • Kreft/palliasjon, barn - 905 44 668 
  • Innstasteam - 997 68 927
  • Vakttelefon hverdagsrehabiliteringsteam  481 46 734  

 

( Skriv ut Skriv ut