Hjemmekompostering av matavfall

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Renovasjon

Beskrivelse

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

Målgruppe

Privathusholdninger

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Det norske hageselskap
Svanemerkede kompostbeholdere
aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

___

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Teknisk drift
Telefon:
61141500
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
Besøksadresse:
Krabyskogen industriområde

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15