Helsestasjon for ungdom

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
helsenorge.no - slutte å røyke/snuse
Klara Klok - spørreside for ungdom og unge voksne
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
helsenorge - Narkotika
Metoder og hjelpemidler for snus- og røykeslutt
Ung.no
helsenorge.no - helsestasjon
Sex og samfunn

Lover

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt §§ 2-1 og 2-3 i forskriften (nedenfor).

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-3.Tilbud til gravide og til barn og ungdom 0-20 år
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-3 - Helsefremmende og forebyggende arbeid
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1 Kommunens ansvar

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 12:50