Helse, omsorg og velferd

Opprettet 3. desember 2012, 11:58 av Øivind Skogli
Oppdatert 12. desember 2017, 08:52

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

I Østre Toten kommune er tjenesteområdet organisert på følgende måte:

Lisbet Kjøniksen, kommunalsjef for Helse, omsorg og velferd

Utviklingsområder:

  • Folkehelse
  • Livskvalitet og velferd

Driftsområder:

Tildelingsenheten

Ansvar for tildeling av helse- og omsorgstjenester, husbankens virkemidler samt økonomisk forvaltning og gjeldsrådgivning

Hjemmetjenester

Ansvar for hjemmesykepleie/hjemmehjelp, rus- og psykiatritjeneste, fysio- og ergoterapi og hverdagsrehabilitering.

Heldøgnstjenester

 Ansvar for Østre Toten sykehjem, Fjellvoll bo og servicesenter, Balke bo og servicesenter og Kapp bo og servicesenter, dagsentre og kjøkkentjenester. 

Tilrettelagte tjenester

Ansvar for Meieritunet med underliggende enheter, Kvam med underliggende enheter, Vestbygda med underliggende enheter og Fossen avlastning med underliggende enheter. 

NAV

( Skriv ut Skriv ut