Østre Toten frivilligsentral

Østre Toten frivilligsentral.jpgKontaktinformasjon:

Telefon: 61 14 15 00 (sentralbordet)
Direkte: 61 14 17 09

Adresse:

Østre Toten Frivilligsentral
Adresse: Postboks 35
2851 Lena

Besøksadresse: Jernbanegata 15 – Lena stasjon

Relatert link:

E-post: post@otfs.no
 

Åpningstider:

Mandag – torsdag klokka 10.00 – 14.00

Aktuelle aktiviteter:

  • Turgrupper
  • Malegruppe
  • Kvinnegruppe
  • Motorgruppe

Kort om frivilligsentralen:

Vi har i stasjonsbygningen i Lena, adresse Jenrbanegata 15.

Østre Toten frivilligsentral skal bidra til at enkeltpersoner, lag og foreninger kan sette sine ideer ut i livet. Vi skal hjelpe til med å planlegge, organisere og gjennomføre.

Vår hovedoppgave er å være med på å bygge opp og vedlikeholde samfunnsnyttige tilbud.

Sentralen skal mobilisere og samordne frivillige aktiviteter.

Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger og behov, og bidra til utvikling av sentralen. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet.

Dersom du har lyst til å være med som frivillig i en eller annen sammenheng, eller har du en ide eller et ønske om å starte opp en aktivitet, ta kontakt med sentralen.

( Skriv ut Skriv ut