Frivillighet

Vil du være frivillig?

Engasjer deg som frivillig og gjør en viktig innsats i lag og foreninger, på arrangementer eller i samarbeid med kommunen.

Organisert frivillighet

En oversikt over organisert frivillighet i kommunen. 

Frivillighetssentralen

Tilrettelegger for lokalt engasjement og frivillig innsats. 

Kommunens frivillighetspolitikk 

 

Kontaktperson

 

 

( Skriv ut Skriv ut