Logo - Frisklivssentralen i Østre Toten kommune

Frisklivssentralen i Østre Toten kommune

Frisklivssentralen i Østre Toten kommune holder til i lokalene til Toten treningssenter, Lena.

Kontaktinformasjon:

Våre tilbud

Frisklivssentraler er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Dette gjøres gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Frisklivssentralen har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd. Sentralen kan i tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.

Fysisk aktivitet, kosthold og tobakk

På Frisklivssentralen i Østre Toten kommune treffer du frisklivsveilederen. Dette er en helseutdannet person som kan veilede deg innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivsveilederen har oversikt over ulike tilbud og fungerer som et bindeledd mellom deg, den som har henvist deg og aktivitetstilbudet. Du starter med å komme til en motivasjonssamtale, som er en individuell samtale for å kartlegge levevaner, målsetting for perioden og planlegging av tiltak.

Eksempler på fysiske aktiviteter kan være: ”Trim for helsa” (for den godt voksne), gåturer, styrketrening, likemannsgruppe (overvekt), vanngymnastikk og dans m.m. (se egen aktivitetsoversikt). Du kan også få individuell veiledning vedrørende kosthold og røykeslutt, eller delta på kurs innenfor disse områdene.

Henvise

De som kan henvise deg til Frisklivssentralen er din fastlege, annet helsepersonell og NAV. Du kan også selv ta kontakt direkte med Frisklivssentralen i Østre Toten kommune. Du har mulighet til å få en Frisklivsresept med varighet over tre måneder, med en oppfølgingsperiode like lenge. Resepten skal fylles ut i to eksemplarer, – en til deg og en til Frisklivssentralen i Østre Toten kommune.

Etter endt reseptperiode vil det gis skriftlig tilbakemelding til henvisende instans.

Deltakelsen i aktiviteten skjer på eget ansvar. Egenandelen på aktiviteten er stort sett på 250,- kroner. Andre egenandeler finnes på noen av aktivitetene.

Veiledningen på Frisklivssentralen i Østre Toten kommune er gratis.

Opprettet 3. august 2011, 13:52
Oppdatert 12. januar 2018, 10:00
( Skriv ut Skriv ut