Friskliv 65 +

Friskliv 65+

Hvordan komme i kontakt med oss?

Friskliv 65+ holder til i Frisklivssentralens kontor. 

Vi er å treffe:

  • Mandag og Torsdager  mellom 09:00 – 15:00

Telefon:

905 41 880

E-post:

frisklivssentralen@ostre-toten.kommune.no

Fakta:

  • Friskliv 65+ er en del av Frisklivssentralen i Østre Toten og er en helsefremmende og forebyggende tjeneste for personer over 65 år.
  • Friskliv 65+ er et sted å henvende seg når behov for råd, veiledning og informasjon oppstår.
  • Det er viktig for oss alle å ivareta egen helse, og Friskliv 65 + ønsker å være en pådriver og støtte slik at flest mulig blir i stand til å ivareta egen helse. Dette kan være gjennom fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og tilrettelegging av egen livssituasjon.
  • Friskliv 65+ er et supplement til øvrig helsetjeneste og tar ikke oppgaver som skal ivaretas av andre tjenester.

Friskliv 65+ kan tilby:

  • Råd, veiledning og informasjon
  • Oversikt over aktiviteter i kommunen
  • Informasjon om fall – og skadeforebygging
  • Informasjon om kost – og ernæring.

 

( Skriv ut Skriv ut