Fredsvoll barnehage

Fredsvoll barnehageStyrer:

Kari Skramstad Hveem

Barnehagens adresse:

Totenvegen 1174
2848 Skreia

Telefon:

61 16 48 95

Epost: 

kari.hveem@ostre-toten.kommune.no

Åpningstid:

6.45- 16.30

Priser - følger kommunens satser:

Matpriser pr. måned:

100% plass kr. 370
80% plass kr. 300
60% plass kr. 220
50% plass kr. 190

Dette inn befatter tre måltider om dagen. 

Om barnehagen:

Barnehagen ble startet i 1989.
Vi holder til rett overfor Totenviken skole, ca. 4 kilometer sør for Skreia. Vi har 44 barn fordelt på en småbarnsavd (0-3år) og en søskengruppe (3-6år), med ei utegruppe 3 dager i uka. De eldste, Bjønnunga, 5-åringene er på tur 2 dager fast i uka, 3-4 årigene rullerer på tur en dag i uka og de eldste på småbarnsavdelingen er på tur en dag i uka.

Turene går til Mjøsa, lavvoen vår og ellers rundt i nærmiljøet.

Vi har fokus på friluftsliv, fysisk aktivitet og gjenbruk. Hundekjøring, turer på Totenåsen, mye skiaktiviteter på vinteren og samarbeid med ulike organisasjoner i nærmiljøet, er noen stikkord.

Vi er Grønt Flagg-sertifisert. Det vil si at vi i vårt daglige arbeid er miljøbevisste, tar vare på ressursene. Gjenbruk, kjøkkenhage, hønsehold er nøkkelord. Barna er medspillere i dette arbeidet. Samspill barn - voksen, barn - barn fremmer sosial kompetanse, forståelse for at alle trengs og at vi får til mer gjennom samarbeid.

Fokus i årsplanen i år er: Samspill og felleskap

Vi har ei kreativ og allsidig personalgruppe i alle aldere, med ulik kompetanse som utfyller hverandre.

Les mer på barnehagens hjemmside 

( Skriv ut Skriv ut