Frafallsprosjektet

Utvidet tilbud til elever

Samtalegrupper er en del av kommunens satsing for å hindre frafall fra videregående skole. Dette prosjektet er et samarbeid med kommune, Fylkesmannen i Oppland og Korus Øst.

Elever fra 7. trinn til og med videregående 1 i Østre Toten vil nå få mulighet til å delta i samtalegrupper.

Temaer som vil bli tatt opp i gruppene kan variere ved de ulike skolene, men vil dreie seg om åpenhet, kommunikasjon, spill og sosiale medier, rus, venner og vennskap, familie, framtidsdrømmer, overgang til ny skole og så videre.

- Elever som har vært med på tilsvarende opplegg ved Vardal undomsskole, sier blant annet at samtalegrupper er med på å redusere mobbing. For en mobber jo ikke en som en har hatt fortrolig samtale med, sier Astrid Fykse – leder for Frafallsprosjektet i Østre Toten kommune.

( Skriv ut Skriv ut