Forurensning

Kommunen har et ansvar for en rekke saker etter forurensningsloven og kommunehelsetjenesteloven, herunder akutt forurensning, avløp og avfall. Arbeidsoppgavene er delt mellom kommunelegen, brannvesenet, teknisk drift og utviklingsseksjonen. Miljøvernkonsulenten har ansvaret for å koordinere arbeidet.

( Skriv ut Skriv ut