Forsøpling

Kulturlandskapet på Østre Toten er forringet av en rekke større og mindre oppsamlingsplasser for søppel og skrot. Folk har forskjellig terskel for hva som betraktes som forsøpling. Enkelte samlere tenker nok ikke over at hagen for andre ser ut som en søppelhaug. Miljøvernkonsulenten har ansvaret for oppfølging av forsøplingssaker. Ved vurdering av den enkelte sak legges det vekt på om det er forurensningsfare, hygienisk sjenanse og hvor stort innsyn det er til området.
 

( Skriv ut Skriv ut