Forpaktning av landbrukseiendom

Skal du forpakte landbrukseiendom? Forpaktningsloven har bestemmelser for slike avtaler.

I forpaktningsloven går det fram hvilke bestemmelser som gjelder for å få godkjent ei forpaktningsavtale. Noen av de mest sentrale kriteriene er:

I tillegg regulerer forpaktningsloven en del andre forhold mellom forpakter og eier.

Les mer om forpaktningsloven her:

Forpaktningsavtaler skal godkjennes av landbruksmyndighetene i kommunen. Forpaktningskontrakter avgjøres administrativt, som delegerte vedtak.

Opprettet 18. november 2011, 08:59 av Øivind Skogli
Oppdatert 15. april 2013, 09:39
( Skriv ut Skriv ut