Forliksråd

Beskrivelse

Forliksrådssekretariat for Østre Toten kommune:

  • Østre Toten lensmannskontor
  • Postadresse: Postboks 44, 2851 Lena
  • Besøksadresse: Hauggt. 4, 2850 Lena
  • Telefon 61 16 24 00 - Telefaks 61 16 24 20

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker, og er både en meklingsinstans og en domstol. De fleste sakene i forliksrådet handler om uenighet om gjeld, spesielt gjeld knyttet til kjøp av varer og tenester.

Relaterte linker:

Tjenesten oppdatert: 28.12.2016 12:01