Foreldreveileder

Helsestasjonene i Østre Toten tilbyr utvidet veiledning til foreldre som ønsker det.

Målet er å styrke foreldrene i deres rolle og forebygge psykososiale problemer

Arbeidsområder:

Foreldreveileder har kontor på Skreia helsestasjon.

Opprettet 15. september 2011, 14:02 av Øivind Skogli
Oppdatert 11. februar 2013, 08:17
( Skriv ut Skriv ut