Foreldreveileder

Helsestasjonene i Østre Toten tilbyr utvidet veiledning til foreldre som ønsker det.

Målet er å styrke foreldrene i deres rolle og forebygge psykososiale problemer

Arbeidsområder:

  • Samspill
  • Samarbeid mellom foreldre og barn
  • Grensesetting

Foreldreveileder har kontor på Skreia helsestasjon.

( Skriv ut Skriv ut