To barn leker.

Foreldreundersøkelse i barnehagene

Fra 1. november til 30. november gjennomfører barnehagene i Østre Toten foreldreundersøkelse.

Opprettet 26. oktober 2017, 13:49
Oppdatert 1. november 2017, 12:44

Foreldreundersøkelsen gir foreldre og foresatte muligheten til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnets trivsel og læring og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Ved å gå inn på linkene under kan du lese mer om hvorfor du bør svare på foreldreundersøkelsen.

Norsk
Engelsk
Arabisk
Somali
Urdu
Polsk
Litauisk

Barnehagene administrerer undersøkelsen via udir.no.

( Skriv ut Skriv ut