Du er her: Forsiden
Livskvalitet ved Mjøsa

Livskvalitet ved Mjøsa

Slagordet vårt er ”Tett nok ved og langt nok unna”. Visjonen vår er ”Livskvalitet ved Mjøsa”. Østre Toten er stedet for deg som vil bo landlig, men likevel sentralt i forhold til jobbmuligheter og et allsidig kultur- og fritidstilbud.

Her vil du ha gode forutsetninger for høy livskvalitet, kort avstand til bymessige strøk og et variert tilfang av interessante arbeidsplasser? Ønsker du å etablere din egen bedrift/arbeidsplass? Alt dette innenfor et relativt lavt kostnadsnivå? Da bør Østre Toten være et spennende alternativ. Her utvikles det stadig nye og varierte botilbud – i tettstedene, eller i boliggrupper ute i det vakre landskapet. Uansett hvor du bor i kommunen, så vil du ha maks 15 minutters kjøretur til kommunesenteret Lena.

Offensiv kommune

Østre Toten, en av landets største jordbrukskommuner, ønsker å være en offensiv kommune, som evner å utnytte sine naturgitte fortrinn og varierte kompetanse til økt verdiskapning. Nye næringer er i god vekst, noe det kreative og suksessrike miljøet i Kapp Næringshage er et godt eksempel på. Østre Toten er en del av Gjøvikregionen, som også består av kommunene Vestre Toten, Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land. Regionen har landets største industrimiljø i industriparken på Raufoss.

Særdeles gode fritidstilbud

Østre Toten kan by på et svært variert og mangfoldig fritidstilbud. Vi har rundt 150 aktive frivillige foreninger innen hele spekteret fra idrett via musikk til kunst og mer tradisjonelle foreninger som speiderforeninger, hagelag og så videre. Det er flere ungdomsklubber i kommunen. Kulturskolen Mjølkefabrikken har ei elevgruppe på nærmere 400 barn og unge, som ukentlig får sin undervisning innen musikk, bildende kunst, dans og teater. Kommunen er blitt kåret til årets Kulturskolekommune. Det er et bredt og godt idrettstilbud i Østre Toten – blant annet: håndball, fotball, ski, skøyter, orientering, turn og hestesport .

Friluftsliv

Mulighetene for friluftsliv er store med blant annet strandveger langs Mjøsa, en Pilegrimsled på 6 mil og gode bade- og fiskemuligheter ved Mjøsa. Det er utarbeidet gode kart over turområder, og kilometervis med turstier er skiltet påTotenåsen.

( Skriv ut Skriv ut