Flyktningehelsetjeneste

Helsesøster har helseintervju og eventuelt oppfølgingssamtaler av alle som kommer til Toten statlige mottak.

Barna får tilbud om helseundersøkelse på helsestasjonen ved ankomst. Videre følges vanlige rutiner for helsestasjonskontroller.

Lovpålagt tuberkuloseundersøkelse av alle som kommer til mottaket. Tilbud om vaksine mot hepatitt B til de under 21 år, og til nærkontakter til hepatitt B smitteførende personer.

Helsesøster er på flyktningmottaket 1-2 ganger i uka.

( Skriv ut Skriv ut