Viltstell og innlandsfiske

Fiske- og viltforvaltning er en av skogbrukssjefens oppgaver.

Skogbrukssjef/viltforvaltning - Åse Marit Skjølås - 61 14 16 39. Sentralbord: 61 14 15 00.

Forvaltningen av viltstell og innlandsfiske foregår i nært samarbeid med rettighetshaverne og jeger-/fiske-foreninger.

Kommunens oppgaver omfatter veiledning og kontroll, og i tillegg har kommunen avgjørelsesmyndighet.

( Skriv ut Skriv ut