Feiing og tilsyn på hytta

Forskrift om brannforebygging regulerer plikter for eiere og brukere av byggverk med hensyn til brannvern og brannforebygging.Forskriften pålegger eiere å sørge for brannforebyggende tiltak, herunder brannalarm/røykvarsler og slukkeutstyr (etter kap.2, § 7)Videre pålegges kommunen å sørge for feiing av skorsteiner ved behov og tilsyn med fyringsanlegg ( kap 2, § 17).En ny utgave av forskriften trådte i kraft 1.januar 2016, og det som er nytt nå, i forhold til før, er at hytte/fritidsbolig omfattes av forskriften. Eiere som tidligere har fått fritak for feiing på grunnlag av at eiendom kun er i bruk som fritidsbolig, berøres også av denne nye ordningen.

Har du fritidsbolig som trenger tilsyn? 

Kommunen ber eiere av fritidsbolig beliggende i Østre Toten kommune om en  tilbakemelding. 

Skjemaet skal hjelpe oss å kartlegge hva som finnes av skorsteiner, fyringsanlegg og forebyggende brannvern på hytter/fritidsboliger i kommunen.

Videre ønsker vi å komme på besøk på hytta/fritidsboligen for å foreta feiing og tilsyn.

Basert på hva tilsynet avdekker, vil hytta bli innlemmet i en feie- og tilsyns-ordning.   

Spørsmål? 

Ta kontakt med  Lars-Harald Bergheim på tlf.: 940 37 307, eller send e-post til lars-harald.bergheim@ostre-toten.kommune.no

Relevante linker:

( Skriv ut Skriv ut